Kunne du kommet opp med mange gode idéer mens du løp fra et rovdyr?

Event

VÅR FØRSTE FÆRD UT AV NORGE resulterte i mye latter, innsikt i kreative hoder og god inspirasjon!

Vi fløy til Stockholm og besøkte CAP & DESIGN´s event som omhandlet kreativitet. Der lyttet vi til ulike historiefortellere som grunnlegger og kreativ direktør Oskar Lübeck i Bold, illustratøren Lotta Kulhorn som har gjort jobber for IKEA og psykologen Niklas Laninge fra Psykologifabriken.

Med magene fulle av gode sandwicher og hodene boostet med innsikt i kreativitet ønsker vi å dele noen tips med deg!

Kreativitet handler om å la uventede assosiasjoner møtes, noe som vår hjerne sjelden hjelper oss med. Stress og negative emosjoner gjør det ekstra vanskelig for hjernen og vandre til uventede plasser. Evolusjonsmessig er dette en selvfølge. Hvorfor skulle du komme på en masse idéer når du er midt i en flukt fra et rovdyr….?

7 tips som kan hjelpe deg å gå fra å verdsette kreativitet til å være kreativ

  1. Sitt ned og skap en definisjon av ordet kreativitet. Sørg for at alle har samme oppfatning av hva det betyr.
  2. Det er lett å tilegne noen å ha en kreativ personlighet – en som alltid kommer på noe gøy eller annerledes. Tenk heller at ALLE i en gruppe har mulighet til å være kreativ – og verdsette alle forslag.
  3. Krav og mål er bra. Still krav som ikke er for høye, det skaper kreativitet ifølge undersøkelser. Det vil si; har man definert en tydelig oppgave om å komme med nye idéer som er innovative, så vil det skje.
  4. Innfør nye assosiasjoner: De mest kreative idéene oppstår når uventede assosiasjoner møtes. Det er viktig å søke inspirasjon ved hjelp av nye inntrykk. For eksempel at én person i en gruppe lærer dere noe nytt – forteller om et emne en gang i uken. Eller oppsøke miljøer du vanligvis ikke ferdes i.
  5. Spre idéer og koble sammen personer. Oppmuntre til spontane møter og del utfordringer eller idéer.
  6. Kreativitet skal belønnes. Virkelig innovasjon handler om å gå utenfor gitte rammer og se uventede koblinger. Selv om mange idéer sjelden blir realisert, bør man i en gruppe vise at nytenkende idéer blir verdsatt.
  7. Oppmuntre på en aktiv og konstruktiv måte; Om en kollega presenterer en ny idé, tenk på hvordan du responderer. Istedet for å svare “den idéen har jeg sett før” – kan du heller si “wow, fortell mer”…