Dette gjør Færd

Vi jobber med et bredt spekter av fagområder og kommunikasjonsoppgaver.

Strategisk kommunikasjon og rådgivning


Kommunikasjon er et strategisk virkemiddel. En bevisst bruk av kommunikasjon bidrar til å styrke virksomhetens omdømme og at man når sine mål enklere og raskere.

 • Strategisk rådgivning
 • Analyse og undersøkelser
 • Workshops
 • Omdømmestyring
 • Selskapsposisjonering
 • Kampanjeplanlegging
 • Kanalvalg

PR og mediehåndtering


Vi jobber med PR innenfor ulike områder. Riktig bruk av PR kan være et kostnadseffektivt verktøy samtidig som det kan bidra til å styrke et omdømme.

 • Løpende rådgivning innenfor PR
 • Planlegge og gjennomføre mediekontakt
 • Redaksjonelt innhold
 • Medieovervåkning og rapportering
 • Medietrening
 • Krisehåndtering

Tekst


Tekst for oss handler ikke bare om å skrive, men forenkling og spissing av budskap slik at det du vil si faktisk blir oppfattet som du har tenkt.

 • Idé, manus og budskapsspissing
 • Redaksjonelt arbeid
 • Tekstvask
 • Oversettelser
 • Innholdsproduksjon

Design


Design er grunnlaget for å bygge identitet, forme innhold og formidle et tydelig budskap. God design forsterker budskapet og bidrar til at virksomheten skiller seg positivt ut.

 • Logo og identitet
 • Profilprogram
 • Grafisk design
 • Webdesign
 • Powerpoint / presentasjoner
 • Motion graphics
 • Utsmykning / interiør / styling
 • Illustrasjoner / ikonografi

Digitale løsninger


Digital kommunikasjon handler om å kommunisere presist og brukervennlig. Vi utarbeider små og store digitale strategier sammen med våre oppdragsgivere og lager digitale løsninger ut fra dette.

 • UX og GUI-design
 • Websider / nettsider
 • Appdesign
 • Programmering
 • Front-end development
 • Landingssider
 • Nyhetsbrev

Sosiale medier


Digital kommunikasjon handler om å kommunisere presist og brukervennlig. Vi utarbeider digitale strategier, holder kurs og workshop for våre kunder i tillegg til operativ jobbing.

Se hva vi gjør innen de ulike sosiale mediene
 • Opplæring, kurs og workshops
 • Kjøreregler for operativ bruk og posting
 • Rådgivning og strategi for tilstedeværelse
 • Målgruppesegmentering
 • Annonsering og innholdsproduksjon
 • Opplæring/kjøreregler for livesendinger
 • Optimalisering, testing og måling
 • Drifting

Film


Ingen kanal er mer effektiv en film når du skal fortelle din historie slik at den skaper interesse og engasjement. Vi bistår med idéarbeid, manus, storyboard og valg av produksjonsmiljø, og lager vi alt fra større firmapresentasjoner til enkle snutter på Snapchat.

 • Bedriftsfilmer
 • Reklame og informasjonsfilmer
 • Content
 • Webfilm
 • Animasjonsfilmer
 • Opplæringsfilmer

Analyse og optimalisering av trafikk


Vi jobber for at kundene våre skal få gode resultater uten at det koster skjorta. Når det kommer til det digitale gjør vi dette gjennom å analysere, optimalisere og utføre.

 • Optimalisering av nettsteder for økt synlighet og mer trafikk
 • Utarbeidelse av nøkkelord og nøkkelfraser for treff i Google
 • Innsikt i adferdsbasert kommunikasjon
 • Innsikt i kjøpsbeslutninger og informasjonssøk
 • Ads by Google
 • Google Analytics
 • SEO
 • Full oversikt over nye funksjoner og muligheter i Google

Inbound marketing


Inbound marketing handler om innhold som gir verdi for kundene dine og potensielle nye kunder – gjennom hele kundereisen. Når du deler innhold i de rette kanalene og på de rette tidspunktene, oppleves kommunikasjonen ikke som masete reklame, men som nyttig og relevant informasjon.

Vi hjelper deg med alt fra innholdsstrategi og innholdsproduksjon til optimalisering og måling. Som sertifisert HubSpot Solutions-partner kan vi hjelpe deg med å få optimal nytte av HubSpot som verktøy.

Mer om Inbound og HubSpot
 • Inbound strategi
 • Inholdsproduksjon
 • Måling
 • Optimalisering
 • Rapportering
HubSpot Gold Solutions Partner badge

HubSpot


HubSpot er en salgs- og markedsføringsplattform som hjelper deg å samle og systematisere digitale markedsføringsaktiviteter mer effektivt. Kjernen i Hubspot er å tiltrekke , engasjere og begeistre eksisterende og potensielle kunder gjennom målrettede og automatiserte salgs- og markedsføringsprosesser.

HubSpot er mer enn bare et salgsverktøy. Det er navet som gjør det mulig å tilby relevant og personlig tilpasset kommunikasjon på en effektiv og kostnadsvennlig måte. Færd er sertifisert HubSpot Solutions-partner. Vi vet hvordan du skal bruke Hubspot best mulig ut fra ditt behov og dine budsjetter.

Mer om HubSpot og verktøyene
 • Valg av riktig HubSpot-pakke
 • Oppsett og skreddersøm av plattformen
 • Onboarding og opplæring
 • Rapportering og måling
 • Optimalisering og automatisering
 • Rådgivning, videreutvikling og vekst
 • Innholdstjenester og løpende drift