Slik jobber Færd

1. Forstå

Skal vi løse dine utfordringer må vi ha god innsikt i din situasjon, og forstå din målgruppe. Dette grunnlaget skaper vi sammen med deg. Basert på en felles forståelse av nåsituasjonen og med tydelige ambisjoner og rammer, utarbeider vi en strategi for hvordan målene skal nås.

 

2. Forme

Med en klar strategi på plass utformer vi din historie og kommunikasjon, slik at den skaper engasjement og bidrar til ønskede endringer. Vi former ditt budskap med sterk tekst og god design, slik at du vil kommunisere mer effektivt med din målgruppe.

3. Fortelle

Vi hjelper deg med å velge riktige kanaler og ta i bruk de mest effektive virkemidlene. Dette avgjør om din historie bryter igjennom den økte støyen og treffer definert målgruppe, med ønsket effekt.