Forener krefter – styrker posisjonen

fusjon

Designbyrået Essenz og Kommunikasjonsbyrået Spring fusjonerer og blir til FÆRD. Ved å forene krefter styrkes byråposisjonen med strategisk kompetanse og spisskompetanse innen design og digitale plattformer.

Planlagt i lang tid – vinn-vinn situasjon
– Fusjonen har blitt en realitet etter nærmere seks måneder med planlegging. Vi startet ferden med forsiktige sonderinger om samarbeid som ganske raskt ble til konkrete planer om fusjon. Essenz og Spring hadde komplementære kompetanseområder og vi så raskt at et sammenslått byrå kunne tilby et langt bredere tjenestespekter som i enda større grad er tilpasset behovet i markedet. Vi har allerede opplevd positive effekter av fusjonen, blant annet nye kunder og ikke minst et enda triveligere miljø på kontoret, forteller daglig leder Paal Bjønness.

Kultur og miljø er viktigst
– Vi har brukt god tid på planleggingen og ikke uten grunn. Det har vært viktig for oss å bli godt kjent og avklare forventninger til hverandre. Før fusjonen har vi samarbeidet og løst flere prosjekter sammen, i tillegg til å delta på faglige og sosiale arrangementer. Å etablere felles kultur og verdier har vært en viktig del av planleggingen, sier Esben Visnes, kreativ leder i byrået.