Personvernerklæring

Personvern og personopplysninger

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er data og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, eksempelvis navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, ip-adresse, eller en kombinasjon av disse som muliggjør å anslå hvilken person som befinner seg bak dataene.

Behandling av personopplysninger

All bruk av personopplysninger regnes som behandling av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering, eller en kombinasjon av disse.

Færd er behandlingsansvarlig for personopplysninger vi samler inn og bearbeider fra ansatte og våre oppdragsgivere. At vi er behandlingsansvarlige innebærer at vi er ansvarlige og har plikter etter personopplysningsloven.

Vi behandler personopplysninger som arbeidsgiver, som leverandør av konsulenttjenester, og i forbindelse med besøk på vår hjemmeside, www.fard.no

Færd behandler personopplysninger i forbindelse med vår personaladministrasjon, herunder personalia, lønnsopplysninger, referat fra medarbeidersamtaler, opplysninger om foresatte, sykehistorie m.m. Personopplysninger tilknyttet personaladministrasjon blir oppbevart under ansettelsesforholdet, og slettes to år etter avslutning av arbeidsforholdet, eller om vedkommende ber om at opplysningene skal slettes.

Øvrige opplysninger som behandles av oss er kontaktinformasjon om kunder og leverandører, herunder navn på kontaktpersoner, e-postadresse, telefonnummer og stillingstittel. Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og lovpålagte plikter vi har, for eksempel i henhold til regnskaps­lov­givningen.

Nyhetsbrev

Våre nyhetsbrev inneholder tips og råd, invitasjoner til seminarer og annen relevant informasjon. Vi deler aldri informasjonen din med andre. Informasjonen slettes når vi får beskjed om at du ikke lenger ønsker å motta dette fra oss. Opplysningene slettes også om vi får tilbakemelding om at e-postadressen ikke lenger er aktiv. I forbindelse med våre nyhetsbrev samler vi inn e-post-adresser. Dette er obligatorisk. Du velger selv om du vil oppgi navn og firma.

Vi benytter HubSpot for utsendelse av nyhetsbrev. I forbindelse med utsendelser fører vi statistikk over bruken, hvor mange som leser og hva som leses. Dette gjør vi for å kunne gi våre lesere mest mulig relevante saker.

Informasjonskapsler

Vi samler inn opplysninger om besøkende på www.færd.no ved bruk av informasjonskapsler og gjennom bruk av analyseverktøyet Google Analytics og HubSpots analyseverktøy. En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil som nettstedet du besøker lagrer på din enhet. De inneholder blant annet informasjon om hvilke sider som blir besøkt på nettstedet. Les mer om vår bruk av informasjonskapsler (Cookies) her

Sosiale medier

Færd er på Facebook, Instagram og Linkedln. Ved besøk på våre profiler kan du få tilgang til artikler, kurs, råd og tips. Vi gjør oppmerksom på at ved bruk av Facebook, Instagram og Linkedln følger egne personvernerklæringen/policy til det sosiale mediet du besøker.

Prosjektarbeid

I vårt prosjektarbeid er Færd databehandler, mens oppdragsgiver er behandlings­ansvarlig. I enkelte tilfeller behandler Færd forretningshemmeligheter eller sensitiv informasjon med hensyn til personvern. Slik informasjon kan være data fra spørreundersøkelser, databaser med kundeinformasjon, informasjon om kunders strategi eller møtereferater.

Oppdatering av opplysninger

Det er viktig at opplysningene vi har om våre ansatte, våre kunder og leverandører er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager feil, oppfordrer vi til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet. Du kan også kontakte oss dersom du ønsker at opplysninger skal slettes. Færd benytter Tripletex som er et komplett nettbasert økonomisystem med prosjekt og timeføring, faktura og regnskap. I Norge lagrer Tripletex all data hos Basefarm. Back-up lagres hos Amazon Web Services i Irland. Tripletex: https://www.tripletex.no/personvernerklaering/

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål knyttet til personopplysninger, ønsker innsyn, ønsker å reservere deg eller be om retting eller sletting, kan du kontakte oss på telefon 33 31 60 50 eller hei @fard.no