FK Eik Tønsberg

Vi setter pris på alle muligheter til å engasjere oss lokalt. Gleden var derfor stor da fotballklubben FK Eik Tønsberg kom til oss og trengte hjelp.

Oppgave

FK Eik Tønsberg er en sammenslåing av klubbene FK Tønsberg og Eik IF Tønsberg. Vår oppgave var å hjelpe til med å formulere klubbens verdigrunnlag, i tillegg til å lage ny logo og hjemmeside.

For å få essensen i den den nye klubben «under huden», jobbet vi sammen med sentrale personer i klubben i innledende faser. Blant annet deltok vi på workshop med representanter fra de gamle klubbene, i tillegg til representanter fra Vestfold Fotballkrets, i forkant av den formelle sammenslåingen.

Resultater

De tre verdiordene Tradisjon, Relasjon og Ambisjon representerer tre grunnpilarer i arbeidet med å nå klubbens mål om å bygge én felles klubb for bredde og topp. Logoen er satt sammen av de tre grunnpilarene og toppen på Slottsfjellet, selve symbolet på Tønsberg.  

Klubbens verdigrunnlag og logo har blitt godt mottatt både blant klubbens medlemmer og publikum forøvrig. Med nytt verdigrunnlag, ny logo og en tydelig rød tråd i øvrig kommunikasjon ut fra dette, har klubben fått det grunnlaget den trenger for å nå sin målsetting om å bygge én felles klubb for bredde og topp.