vår FÆRD

Har du kjent følelsen av at kulda biter deg lett i kinna fordi du er oppe før sola har begynt å varme? En solid frokost blir avrundet med en kaffe før termosene fylles opp. Sekkene blir løftet på plass og finjustert da dere nå skal være ett resten av dagen.

Under den høye septemberhimmelen skimtes toppen som skal bestiges. Du vet at alt er på plass og at ferden kan begynne. Ruta er nøye plottet inn på kartet. Utstyr og værforhold er sjekket og dobbelt sjekket. Men viktigst av alt, turfølget ditt smiler og retter blikket i samme retning som deg.

Dette er turen dere skal dele, fordi du ikke kunne gjort det alene og fordi du trigges av å lykkes sammen med andre. Dere vet at drømmer kan bli foredlet til felles historier og bli større enn selve opplevelsen, nettopp fordi den deles.

Dere er alle like nysgjerrige på hva som venter og modige nok til endelig å sette kurs. Sammen fordeles vekten av utstyret slik at alle bidrar.

Raust deles ansvar og gleden av å nedkjempe en felles utfordring. Akkurat slik har vi i FÆRD det nå. Vi har peilet ut målet for vår ferd og er allerede i godt driv opp den første kneika.

Vårt mannskap bringer med seg den erfaringen, kompetansen og entusiasmen som skal til for at vi skal skal innfri vårt kundeløfte:

DIN HISTORIE BEDRE FORTALT

FÆRD er en reise. En reise begynner med en drøm. En drøm har et mål som kan gjennomføres alene eller med andre. 

Kundereise

Å ferdes vil si å nå et mål, å vandre vil si å være underveis. Begge deler har verdi.

En god ferd består av mange faser og etapper der dårlig planlegging eller ett feilsteg kan endre hele utfallet. Slik er det også i en kundereise, derfor er det viktig for oss å forberede deg som kunde på hvilke stasjoner vi skal innom, og hva som kreves for at vi sammen skal nå et felles mål – din historie bedre fortalt

KARTLEGGE

Velg erfarent turfølge til reisen

Vi må investere nok tid til å forstå hvor dere er i dag og avklare hvilken retning dere ønsker å navigere mot. Denne innsikten bidrar til at vi kan hjelpe dere med å skape ønsket engasjement og effekt hos målgruppene.

Svarene vi ikke finner frem til sammen kan vi skaffe via undersøkelser og analyser.

Kjenner du ikke målet er det likegyldig hvilken rute du velger

Basert på en felles forståelse av nåsituasjonen og med tydelige ambisjoner, utarbeides en strategi for hvordan målene skal nås.

Terrenget vi opererer i vil variere. Det kan være å fokusere på selskapets identitet og omdømme, bygge din merkevare eller gjennomføre operative kampanjer. Avhengig av utfordringen, benytter vi ulike metoder og tiltak. Vi vektlegger alltid å se etter sammenhengen mellom omdømme og merkevare, for å oppnå mest mulig effekt i all kommunikasjonen.

UTFORME

Det hjelper ikke med en fullstappet sekk dersom du ikke har med deg riktig utstyr og vet hvordan det skal brukes. 

Innholdet i markedsføringen, og hvordan selskapet og dine produkter og tjenester kommuniseres, må vekke engasjement og riktig følelser hos målgruppen.

For å lykkes må innholdet og budskapet utformes slik at målene i strategien oppfylles.

FORTELLE

Velg din egen rute og unngå å tråkke i andres fotspor.

I dag kan du skape og distribuere innhold i dine egne kanaler. Valgmuligheten har aldri vært større for å få frem din historie. De færreste har tid, budsjetter og tålmodighet til å velge unødvendige omveier. Mangfoldet av digitale flater og presset på de analoge mediene krever en langt større bevissthet når man skal velge og samordne kanalene.

Mangfoldet av kanaler gir mange flere muligheter. Det krever samtidig at man er enda mer bevisst i sine valg.

Man kommer ikke først hvis man går i andres fotspor – velg din egen rute.

Tjenesteområder

STRATEGI OG RÅDGIVNING

Kommunikasjon er et strategisk virkemiddel. En bevisst bruk av kommunikasjon vil bidra til å styrke virksomhetens omdømme slik at forretningsmessige mål nås.

 • Strategisk rådgivning
 • Analyse og undersøkelser
 • Strategiprosesser
 • Omdømmestyring
 • Selskapsposisjonering

MARKEDSKOMMUNIKASJON

Budskapet er det mest sentrale i kommunikasjonen. Vi hjelper våre kunder med å finne de mest sentrale budskapene som omskapes til relevant og engasjerende innhold.

 • Kampanjeplanlegging
 • Analyse og undersøkelser
 • Budskap og kreativ innholdsutvikling
 • Kanalvalg

DESIGN

Strategisk design er grunnlaget for å bygge identitet, forme innhold og formidle et tydelig budskap. God design bidrar til økt forståelse og forsterker budskapet – og det bidrar til at du skiller deg ut fra andre.

 • Grafisk design
 • Webdesign
 • Logo og identitet 

DIGITAL KOMMUNIKASJON

Den digitale utviklingen påvirker måten vi kommuniserer på. Å forstå hvordan de digitale endringene påvirker kommunikasjonen er avgjørende. Vi bistår våre kunder med å utvikle digitale strategier og tilrettelegger disse for egne, betalte, og fortjente kanaler.

 • Webdesign- og programmering
 • Front-end development
 • UX og GUI-design
 • Sosiale medier
 • SEO (søkemotoroptimalisering)

 

PR OG MEDIEHÅNDTERING

Mediehverdagen endres i et stadig raskere tempo. Teknologi åpner for nye muligheter og setter premisser for hvordan medier og virksomheter må opptre. Forståelse for medias prinsipper er avgjørende for å ivareta virksomhetens omdømme.

 • Planlegge og gjennomføre mediekontakt
 • Redaksjonelt innhold
 • Medieovervåkning og rapportering
 • Medietrening
Gjennom analyser og strategier, er vårt mål å gi gode råd og bistå med effektfulle tiltak overfor våre kunder.