TTA – Turning the Tide of Antimicrobial resistance

I forbindelse med en kongress på Ullevaal Universitetsykehus der TTA var tema, var vår oppgave å utvikle grafiske utrykket. Vi ønsket å skape en identitet som utstrålte faglig tyngde samtidig som den fanget oppmerksomheten til de som vanligvis ikke er i fagmiljøene.

Elementet i logoen er en grafisk fremstilling av bakteriene staver og kokker. Dette skaper en dynamikk der to staver former det matematiske tegnet = og to streker under svaret. Elementet er også en grafisk fremstilling av et Helix DNA`et som snor seg oppover. Symbolet er positivt og tydelig, men samtidig lekent. Her kan man trekke assosiasjoner til menneskelige ikoner tidligere brukt av Sportsrevyen. Dette åpner for en leken kommunikasjon der det behøves.