Prospekt Tønsberg

Prospekt Tønsberg er en ny portal for næringslivet som setter fokus på fordelene og mulighetene for næringsvirksomheter som vil starte opp, drive i, eller flytte til Tønsbergregionen. Primus motor for prosjektet er Tønsberglivet i tett samarbeid med Tønsberg kommune, Tønsberg Næringsforening og Gründerhuset Hi5. Færd fikk oppdraget med å utvikle nettportalen til Prospekt Tønsberg.

Oppgave

Målet var å skape en dynamisk og levende nettportal med en blanding av nyttig informasjon, interessante artikler og en presentasjon av næringsområder som fremhever regionens attraktivitet for eksisterende, nystartede og tilflyttende næringsliv. Portalen skulle i så stor grad som mulig tilrettelegges slik at kunden selv skulle kunne publisere innhold. Færds oppgave var å utvikle det visuelle, navigasjonen, brukeropplevelsen, og tilrettelegge for optimal fremheving av innholdet. I tillegg var det ønskelig med en løsning for presentasjon av ledige næringsarealer og lokaler.

Resultatet

Vi utviklet en 100 prosent innholdsfokusert nettside der målgrupper på en enkel måte kan finne frem til relevant innhold. «Hva er det de besøkende trenger» ble gjennom hele prosessen aktivt vurdert opp mot hva man ønsket å formidle, samt balansere avanserte bakenforliggende funksjoner opp mot enkeltheten for kunden å selv kunne produsere og publisere innhold.

Funksjonen Ledig næringsareal ble konseptualisert, skisset ut og til slutt utviklet gjennom en trinnvis prosess der Færd, kunden og utviklerne hos Screen Partner i tett samarbeid kom fram til den beste opplevelsen for brukerne.

Gode prosesser, latter og inspirerende samtaler ble til nettsiden prospekttonsberg.no, eller Prospekt Perfekt som ble arbeidstittelen hos oss i Færd!