OPTIQUE

Optique er det største EU prosjektet som noensinne er koordinert av Universitetet i Oslo. Vi var med helt fra starten og har utarbeidet logo, identitet og profilprogram. Hele identiteten er basert på et grid system og en kube som symboliserer mangfoldet og utfordringene i «BIG DATA». Over griddet er det lagt sterke flate fargeflater.

Se nettside: optique-project.eu