MENON ECONOMICS

Vi har vært Menon Economics byråforbindelse siden 2013 og har bistått med å designe en rekke forskningsrapporter samt designet selskapets nettsider. I 2015 fikk vi oppdraget med å utvikle ny logo og grafisk profil. Selskapets gamle logo hadde vært med selskapet siden starten på 90-tallet og opplevdes ikke lenger å være i tiden. Vår oppgave var å utvikle en logo og et grafisk uttrykk som var i tiden og som skulle signalisere kvalitet og profilere Menon som et kunnskapstungt fagmiljø.

Se nettside: menon.no
Visittkort
Rapport
webside