Mantena – logo, profil og årsrapporter

Mantena var tidligere en del av NSB frem til 2017, nå Vy. Selskapet vedlikeholder og reparerer skinnegående kjøretøy, anleggsmaskiner og komponenter for en rekke jernbaneselskaper, blant annet Vy, Flytoget, Go-Ahead, CargoNet, Oslo Sporveier og Bane NOR. 

Oppgave

I kjøvannet av konkurranseutsettingen i jernbanesektoren i 2019, fikk Mantena behov for å spisse kommunikasjon for å møte økt konkurranse. Vi fikk oppdraget med å vurdere behovet for å gjøre en omprofilering av hele selskapet, og en evtuelt ny logo og profil.

Løsning

Dette var en omfattende oppgave som pågikk over flere måneder. Vår anbefaling, og senere løsningsforslag ble en modernisering av eksisterende logo, ny grafisk profil, nytt slagord og bildemanér. Dette har nå blitt implementert i hele selskapet. Foruten strategisk rådgivning, bisto vi med koordinering og prosjektledelse i forbindelse med implementeringen av profilen på nytt materiell (biler, bygninger, klær, e-læringsmateriell, annonser etc.). Logo, profil og slagord ble også tilpasset det nordiske marked.

mantena årsrapport