HELT INTERIØR

Hva skal til for å lykkes med å etablere en interiørbutikk hvor god smak står i sentrum ute i havgapet på Tjøme? Det er når utforingene virkelig er til stede at man må velge riktig. Helt Interiør vektla å skape en identitet som signaliserte hva denne lekre butikken kan by på og hvilke kunder man ønsket å henvende seg til. Ser du denne logen er det bare å stige inn.

Invitasjon