GREFSEN STASJON

Grefsen Stasjon er et spennende (og stort!) boligprosjekt i Oslo midt mellom sentrum av byen og marka.

Oppgaven

Vi har jobbet med Grefsen Stasjon over flere år og laget diverse profilmateriell, alt fra plantegningshefte og prospekt til annonser og annet markedsmateriell. Denne helsides annonsen ble laget våren 2019 og stod på trykk i Aftenposten.

Resultat

Annonsen fikk god oppmerksomhet og var et viktig bidrag til gode besøkstall under visning.

utsikten fra GREFSEN STASJON