Friland Film og Mordene i Kongo

I oktober var det etter mange års arbeid endelig klart for premiere på filmen «Mordene i Kongo». Filmen er produsert av Friland Film og er basert på en av de mest omtalte hendelser i nyere norsk historie. Interessen om selve saken, og etter hvert filmprosjektet med de ledene aktørene foran og bak kamera, har hele tiden vært gjenstand for medias interesse. Færd ble sommeren 2016 involvert i prosjektet som medierådgivere.

Oppgaven

Hovedoppgaven vår var å bistå med strategisk mediehåndtering for produksjonsselskapet i forkant, under og etter lansering av filmen. En av de viktigste oppgavene var å holde filmprosjektet under radaren med en reaktiv strategi.

Prosjektet var under arbeid mens de to nordmennene fortsatt var i Kongolesisk fangenskap. Det var mange hensyn å ivareta for at filmen ikke skulle påvirke utviklingen i arbeidet som pågikk med å frigjøre den gjenlevende Joshua French, etter at Tjostolv Moland døde i 2013.

Resultat

17. mai 2017 landet en frigitt Joshua French på norsk jord, og Friland Film kunne endelig offentliggjøre at man var i gang med innspillingen av filmen, og den proaktive lanseringsfasen kunne påbegynnes.

Fra sommeren og frem til premieren eskalerte interessen i media. Som forventet igangsatte filmen også en rekke reaksjoner fra ulike miljøer og vedvarte langt inn i de første ukene med visning.