Fønix omdømmeprosjekt

Fønix har som hovedoppgave å få mennesker ut i jobb på oppdrag fra Nav. Selskapet benyttes også av næringslivet til opplæring og sykefraværsarbeid.

Oppgaven

Vi har jobbet sammen med Fønix om å styrke omdømmet. Med utgangspunkt i at Fønix i 2018 hjalp langt over 1000 mennesker ut i jobb, laget vi annonsen «1000 takk er ikke nok» og en kampanje i sosiale medier som fikk navnet «Tallenes tale». Vi laget også en kampanje med utgangspunkt i selskapets slagord «Livsglede gjennom arbeid» bestående av profilfilm, artikler, poster for sosiale medier, samt Instastory.

Resultat

Kampanjen har gitt Fønix en helt annen synlighet og gjennomslagskraft i sosiale medier. Profilfilmen har blitt godt mottatt både internt og eksternt, og brukes nå flittig i presentasjon av selskapet mot blant annet myndigheter.