EPP – European Partner Programme

Partnerprogrammet gir medlemmer tilgang til verdensledende kompetanse innen fagfeltet BIG DATA. Vi har utviklet logo og grafisk identitet for programmet som er en del av Optique. En stilisert «e» ble lagt over griddet som ble utviklet for Optique identiteten. Fargene som er brukt symboliserer de tre nivåene i partnerprogrammet samt mangfoldet i landene i den europeiske union.