ENVO

Envo er et norsk SaaS-selskap (Software as a Service) som utvikler og leverer egenutviklede hardware og softwareløsninger. Løsningene gir smarte næringsbygg og store kostnads og miljøgevinster gjennom automatisering, overvåking og optimalisering av tekniske installasjoner.

Oppgave

I over 10 år har Envo jobbet med utvikling, og investert betydelige ressurser i utviklingsarbeid. Løsningene har vært solgt og er tatt i bruk av flere virksomheter, men behovet for å spisse og styrke posisjonen i markedet, har gradvis  vokst frem.

Vi ble engasjert av Envo for å utvikle deres nye merkevareplattform og merkevarestrategi, og videre gjennomføre tiltak for å operasjonalisere disse. 

Løsning

Posisjoneringsarbeidet ble innledet med workshops med Envos ledelse, parallelt med grundig research i bransjen. Her ble selskapets utfordringer adressert i lys av deres behov. På bakgrunn av dette anbefalte vi tiltak å jobbe videre med. Resultatet av den nye merkevareplattformen ble en ny visuell profil med et tydelig brand statement. Videre skulle den visuelle profilen presentere selskapet som moderne og innovativt, og som en premissleverandør i bransjen.

Vi utviklet også en ny hjemmeside, denne ble bygget i HubSpots CMS-løsning og integrert med HubSpots CRM-løsning for å legge til rette for gode kundeopplevelser (UX/UI).

Mye av arbeidet med de nye nettsidene handlet å produsere verdifullt innhold for å treffe de ulike målgruppene, ikke minst i forhold til søkemotoroptimalisering (SEO).

www.envo.no

«Færd ledet oss gjennom en solid prosess med å utvikle en ny merkevareplattform, der vår nye visuelle profil og nettside ble godt forankret i vår forretningsstrategi. En flott prosess og et supert resultat.»

Roy Gausaker, daglig leder
Envo-web
Envo-rapport