BLOGGKAMPANJE FOR ELFA NORGE

Mai Kristin Kolstad er en blogger og lidenskapelig opptatt av interiør. Hun har en økende følgerskare på Instagram som nå har passert 30 000 på kontoen @maikristinkolstad (tidligere @majaslillehjem). I samarbeid med Elfa Norge har Mai Kristin fått oppgradert garderoben på soverommet.

Færds oppgave: 
Utarbeide en digital kampanje for best mulig spredning. Vi valgte å løse det ved å dele kampanjen i to, først en teaserfilm for å skape interesse og oppmerksomhet, deretter en hovedfilm for hele kampanjen.

Del 1: Teaserfilm

Teaserfilmen ble laget for spredning på Facebook og Instagram. Målet å få flest mulig visninger på 10 sekunder eller mer.

YouTube

Teaserfilmen ble senere lagt ut på YouTube der målet var videovisninger og klikk til et blogginnlegg på elfabloggen.no. Annonsen ble satt opp som en «in stream» annonse, som betyr at den vises før, under eller etter andre filmer. Filmen gikk på YouTube fra 24. mars til 3. april 2019. 

Del 2: Hovedfilm

Det ble definert to mål for hovedfilmen; på Facebook skulle vi få klikk inn til selve blogginnlegget. For YouTube var målet å få flest mulig visninger av filmen.

Hovedfilmen ble støttet med et innlegg på Facebook, med lenke direkte til blogginnlegget – hvor også filmen lå.

Totalt ble det satt opp 16 varianter av annonsen, som gikk i perioden 5. april – 24. april 2019.

Her kan du se blogginnlegget vi annonserte for.

YouTube

Her var målet å generere flest mulig visninger av filmen (2 min. og 40 sek.). Kampanjeperioden for hovedfilmen var fra 2. april – 25. april 2019.

Resultatet ble 19.601 minutter med videoavspilling, eller 13 dager og 14 timer!

Her kan du se filmen for Elfa Norge i sin helhet: