CARWEB – ny logo/profil, nettside og stand

Carweb er landets ledende aktør på utvikling og leveranse av software-løsninger som forenkler og digitaliserer bruktbilprosessen for profesjonelle bilforhandlere. Selskapet ønsket å tydeliggjøre egen posisjon og la denne komme til uttrykk gjennom ny logo og grafisk profil. Lanseringen foregikk på den store messen «Bilbransjens dager».

Oppgave: Posisjonering og profil

Carweb har i en årrekke vært en pådriver for å utvikle bilbransjen i en mer digital retning. Behovet for å utvikle en ny nettside og profil, hadde sitt utspring i ønsket om å befeste posisjonen som en innovativ og moderne software-utvikler, og ikke minst som en premissleverandør mot bransjen.

Carweb har noen av Norges største bilforhandlere på sin kundeliste, samt flere frittstående forhandlere. Dybdeintervjuer med disse innledningsvis, samt workshops med kunde, la grunnsteinene for det påfølgende posisjonerings- og omdømmearbeidet.

Løsning: Omprofilering og messestand

Med fundamentet på plass, utviklet vi en ny logo og et oversiktlig og enhetlig profilprogram. Dernest designet og programmerte vi en ny hjemmeside, som inkluderte fotoopptak og oppdatert bildestil.

Ny «drakt» skulle avdukes på landets største møteplass for bilbransjen; fagmessen «Bilbransjens dager». Carweb har siden 2007 vært initiativtaker til denne messen, som i år hadde i underkant av 50 utstillere, hvorav Carweb var én av fire hovedutstillere. Vi designet og produserte dermed selve standen, samt tilhørende messemateriell og innhold til digitale touch-skjermer.

Carweb mockup webside