BUDGIVERN

TOTALT SYSTEM FOR BUDHÅNDTERING

I forbindelse med myndighetenes nye retningslinjer for skriftlig dokumentasjon ved budgivning på eiendom, ble vi invitert til å være med på utviklingen av et nytt system for digital håndtering av dette. Sammen med banker og eiendomsmeglerbransjen utarbeidet vi et konsept for å gjøre prosessen mer transparent og effektivt for alle parter. Vi utviklet navn, logo/identitet, en app for sluttbruker og et administrasjonssystem for meglere.