BOLÆRNE-ØYENE

Bolærne er en øygruppe midt i Ytre Oslofjord på yttersiden av Nøtterøys skjærgård. Øygruppen består av Østre, Vestre og Mellom Bolæren. Med sin vakre natur og unike beliggenhet, er dette en av Oslofjordens mest attraktive destinasjoner for natur, kystkultur, historie og skjærgårdsopplevelser.

Oppgaven

Færder kommune, som i dag eier Bolærne-øyene, ønsket å etablere en ny nettside som kommuniserer og styrker Bolærne som merkevare. Dette skulle gjøres ved hjelp av film og gode bilder i tillegg til tydelig informasjon om attraksjoner, arrangementer, restaurant og overnattingsmuligheter som kan friste besøkende til å komme ut og oppleve øyene.

Resultat

Den nye nettsiden ble lansert sommeren 2019 og ble godt mottatt både hos oppdragsgiver, og ikke minst publikum.

Se nettside: bolaerne.no

Bolærne øyene nettside
Bolærne øyene nettside