ABS COLLABORATORY

UiO opprettet ABS som et prosjekt for å effektivisere og øke ytelsen på skybaserte tjenester. Målet er å gi bedre kontroll av ressursbruken i skyen. En konkret realisering av disse ideene blir implementert for modelleringsspråket ABS (Abstract Behavioral Specification). Vi utviklet en dynamisk identitet for prosjektet og nettsider.

Se nettside: abs-models.org
Web page
grafikk