Bygg merkelojalitet og tillit med årsrapporter

Færds gamle skrivemaskin og noen årsrapporter

Å skape det rette inntrykket er avgjørende for enhver bedrift, men mange undervurderer årsrapportens verdi. De gode årsrapportene engasjerer ikke bare bedriftens interessenter med fakta og figurer, de kommuniserer verdier og bygger til syvende og sist tillit.

Hvordan få folk til å lese mer enn bare forsiden?

En årsrapport viser helhetsbildet, og gir en god pekepinn på hvor bedriften befinner seg akkurat nå. Den presenterer mål og finansielle resultater for året som har gått, og synliggjør hva man har jobbet med, prioritert og oppnådd. Interessentene kan være alt fra investorer, ansatte og partnere, til profesjonelle organisasjoner og statlige organer. Alle har ulike preferanser for å motta årsrapporten, nøkkelen ligger i å engasjere, slik at flest mulige får med seg mer enn bare forsiden.

Spiller design en rolle?

En årsrapport trenger ikke være side opp og side ned med tekst, signaturer og kompliserte tabeller, grafer og lavoppløste bilder. Presenteres de finansielle resultatene i et design som er i tråd med bedriftsprofilen, samtidig som idéer visualiseres gjennom design og stilfulle bilder, er vår påstand at et større publikum vil ta et dypdykk i den. På denne måten blir årsrapporten en flott publikasjon, som visualiserer budskap og verdier, og kommuniserer langt mer enn tall og grafer.

Er den trykte årsrapporten død?

De siste årene har vi sett en oppblomstring av elektroniske årsrapporter. Andre gjør årsrapportene tilgjengelige som e-bøker, eller som en enkeltstående PDF på websiden. Det er selvfølgelig et kostnadsspørsmål, og vi skal ta hensyn til miljøet, men en trykket årsrapport skaper et godt helhetsinntrykk for virksomheten.

Profesjonelle årsrapporter

Vi produserer trykte og digitale rapporter, både på engelsk og norsk. Vi bistår med tekst, layout, grafer, illustrasjoner, trykking, programmering og prosjektledelse – basert på tekst og nøkkeldata fra våre kunder. Vi bidrar til et profesjonelt design i tråd med bedriftsprofilen, og som kommuniserer bedriftens budskap og verdier.
Vi hjelper deg gjerne med din neste årsrapport.

Ta kontakt med vår rådgiver, Sally, for mer informasjon Sally Graham i Færd Sally Graham Rådgiver B2B sally@fard.no 975 24 515